زندگی در تثلیث

وقتی به عیسی مسیح ایمان می‌آوریم، وارد حیات خدای تثلیث و رابطه‌ی تثلیث می‌شویم

در انجیل یوحنا فصل۱۷ دعای عیسی را می‌خوانیم و در آیه ۲۰ عیسی برای شاگردان و تمام کسانیکه بعدا به او ایمان خواهند آورد دعا می‌کند و می‌بینیم که عیسی خطاب به پدر آسمانی می‌گوید ایشان را همانقدر دوست داشتی که مرا دوست داشتی. به همان اندازه که پدر عاشق پدر است، عاشق هر یک از ماست

اما زندگی کردن در تثلیث، در زندگی عملی و بصورت کاربردی به چه معناست؟

در اینجا هفت خصوصیت خدای تثلیث را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

  • صمیمیت

 دعای عیسی در انجیل یوحنا نشان دهنده‌ی عمق نزدیکی و صمیمیت بین پدر و پسر است و دعوت او از ما برای وارد شدن به این صمیمیت. آیا ما در زندگی خود در حال پیشرفتن در صمیمیت با خدا، خانواده، کلیسا و دیگران هستیم؟

  • شادی

عیسی بارها و بارها در کلامش از شادی می‌گوید و در انجیل یوحنا فصل۲۲:۱۶ می‌بینیم که خدای تثلیث خدای شادی‌ است و ما را نیز فرا می‌خواند تا به این شادی وارد شویم. شادی نه به معنای رایج آن بلکه چون می‌دانیم خدا نیکوو پر از حکمت است و اوست که در کنترل است، شادی از اینکه می‌دانیم او روزی همه‌ی اشک‌ها را پاک خواهد کرد

  • قدرت

     خدا قادر مطلق است و اکنون او قدرت خود را به هر یک از ما نیز که به او ایمان آورده‌ایم بخشیده

     است. در رساله به افسسیان ۱۹:۱-۱۷ می‌خوانیم قدرت خدای تثلیلث که عیسی را از مرگ

     برخیزانید، همان قدرت در ما ساکن است

  • روحیه‌ی خدمتگذاری

در رساله به فیلیپیان فصل ۲ که از کلیدی‌ترین متون کتاب مقدس است خصوصیت خدای تثلیث و طبیعت او را به روشنی می‌توان دید. هرگاه ما بتوانیم با فداکاری از وقت، دارایی، دانش، قدرت، جایگاه و هر آنچه را که از آنِ خود می‌دانیم برای خدمت به دیگری بگذریم این به معنای زندگی در تثلیث و شریم شدن در طبیعت الهی است که می‌تواند ما را تبدیل کند

  • قدوسیت

اول پرس۱۴:۱ به ما می‌گوید همچون خدا که قدوس است، مقدس باشیم. روحِ او که روح پاکی است ما را می‌خواند به پاکی و زندگی در راستی

  • خلاقیت

خلاقیت خدا را در آفرینش او به وضوح می‌بینیم. خدا عاشق تنوع و خلاقیت است و ما را اینگونه آفریده که خلاقیت ما منعکس کننده‌ی بخشی از خلاقیت او باشد. اول قرنتیان۴:۱۲-۶ به تنوع و خلاقیت در کلیسا اشاره می‌کند. از آن رو که همین خلاقیت و گوناگونی را در خود تثلیث می‌بینیم، عطایا و خدمت‌ها نیز گوناگون اند تا هرکسی با خلاقیت و استعداد خود در اتحاد با بدن، بدن را جلال برکت بدهد و بنا کند

  • آرامش

خدای تثلیث خدای آرامش است و در بسیاری از قسمت‌های کلام مانند یوحنا۳۳:۱۶ ما را می‌خواند تا در او آرامش داشته باشیم. طوفان‌ها و نگرانی‌های زندگی هست اما می‌توان دست خدا را در زندگی دید و آرامش خدا را تجربه کرد

اگر می‌خواهیم زندگی روحانی خود را محک بزنیم که آیا در مسیر رشد گام برمی‌داریم یا نه، این خصوصیات می‌تواند سنگ محک خوبی برای سنجش زندگی روحانی ما باشد