جلسه‌ی شصتم: خدا با ماست، مترس

نقشه‌ی خدا برای زندگی ما اینست که از ترس‌هایمان آزد شویم. و اگر از ترس‌هایمان آزاد شویم قادر خواهیم بود شادی خدا را در زندگی خود تجربه کنیم.

ترس احساس بسیار ناخوشایندی در زندگی‌ست که می‌تواند شیوه‌ی زندگی ما را برهم بزند.

و وقتی ترس به سراغ ما می‌اید چاره‌ای نداریم جز اینکه به جایی و چیزی دیگر پناه ببریم تا احساس امنیت کنیم و آن زمان است که امنیت، تبدیل می‌شود به خدای ما و ما به جای پرستش خدای حقیقی زندگی بدون ترس را می‌پرستیم!

ترس در برابر شادی قرار دارد.

آیات بسیاری در کلام خدا وجود دارد که از ما می‌خواهد نترسیم و دل ما مضطرب نشود.

پیغام عیسی مسیح برای ما اینست که نترس!

در انجیل یوحنا پس از مصلوب شدن عیسی مسیح، می‌بینیم که شاگردان ترسان، مضطرب و نا امید در بالاخانه‌ای جمع شده‌اند.

در باب۱۹:۲۰ می‌خوانیم

عیسی مسیح در همان بالاخانه‌ای که شاگردان از ترس یهودیان درب‌های آن را نیز قفل کرده بودند بر ایشان ظاهر شد و گفت: سلام بر شما باد

پیغام عیسی در برابر ترس‌های ما این است: شالوم، سلامتی، آرامش و صلح من بر شما باد

همچنین در عهد عتیق نیز در این رابطه آیات بسیاری برای ما وجود دارد:

در کتاب اعداد در باب ۱۳ هنگامیکه بنی اسرائیل به پشت دیوارهای سرزمین موعود رسیده‌اند و از ساکنان قوی هیکل و نیرومند آن می‌ترسند کلام خدا می‌گوید آن‌ها پشت و پناهی ندارند اما ما پشت و پناه داریم، از ایشان مترسید چرا که خدا همراه شماست!