روزی خواهد آمد که هیچکدام از ما دیگر نخواهد بود!

اما پس از اینکه ما از این دنیا رفتیم چه خواهد شد؟ سرانجام پس از چهل روز همه چیز به حال عادی خود بازخواهد گشت و رفته رفته بگونه‌ای که گویی ما اصلا وجود نداشته‌ایم به دست فراموشی سپرده خواهیم شد.

بنابراین بیائید به شیوه‌ای زندگی کنیم که بودن و نبودن ما در این دنیا تاثیرگذار باشد.

آیا حقیقتا برای زندگی خود ارزش قائل هستیم؟ آیا می‌خواهیم زندگی‌مان را تا جای ممکن به زیباترین شکل ممکن آن بسازیم؟ شاید با خود بگویید در خیلی قسمت‌های زندگی ما حق انتخاب نداریم و خیلی چیزها دست ما نیست! بنابراین چگونه می‌توانیم زندگی‌ای را که در بسیاری از قسمت‌های آن دخیل نبوده‌ایم بسازیم؟

درست است که در بسیاری از مراحل زندگی اختیار و حق انتخاب نداریم و به قول معروف این دنیا برای ما می‌برد و می‌دوزد، اما این تمام داستان نیست و ما نباید منفعل بوده و خود را بطور کامل تحت تاثیر عوامل بیرونی که به ما تحمیل می‌شود قراردهیم. ‌

شاید کنترل خیلی از شرایط از دست ما خارج باشد اما در بسیاری از موارد نه تنها می‌توانیم در برابر آن‌ها بایستیم بلکه می‌توانیم زندگی خود را شکل داده و حتی باعث تغییرهای بزرگ در دنیا باشیم.

اما باید تصویر روشنی از کسیکه می‌خواهیم باشیم و تغییری که می‌خواهیم ایجاد کنیم، داشته باشیم، چون تا زمانی‌که تصویر روشنی از آینده نداشته باشیم همچون رانندگی کردن در تاریکی‌ست.

بنابراین این تمرین را انجام داده و روی کاغذ برای خود آن هدف و آینده و آن شخصی را که دوست دارید به آن تبدیل شوید را شرح دهید و اجازه ندهید هیچ دلیل و بهانه‌ای مانع از این شود که به به آن تصویر و هدف دست یابید.

فقط یک بار زندگی می‌کنیم بنابراین همین یک بار و یک هدیه را استفاده کرده و برای مسیح بدرخشیم.

آیا می‌دانستید که اگر روزی دوساعت و نیم از وقت خود را بر روی یک موضوعی صرف کنید پس از ده سال در آن زمینه تبدیل به یک متخصص خواهید شد؟ از خود بپرسید که ساعت‌های روزانه‌ی خود را چگونه سپری می‌کنید و چند ساعت از وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانید؟ آیا حاضر هستید فقط دوساعت از وقت با ارزش خود را بر روی موضوعی متمرکز کنید که می‌خواهید در آینده در آن زمینه متخصص شوید؟ آیا می‌خواهید از زندگی که خدا به شما بخشیده استفاده بهینه داشته باشید؟

اگر می‌خواهیم بر زندگی دیگران و در این دنیا تاثیر گذار باشیم، نخست باید این تغییر در زندگی خود ما اتفاق بیفتد.