جلسه‌ی پنچاه و دوم: موکب ظفر مسیح

دوم قرنتیان۱۳:۲تا ۶:۳

جایگاه ما در مسیح

جایگاه ما مسیحیان در این نمایش افتخار و ظفر کجاست؟ آیا ما افرادی هستیم که بواسطه‌ی پیروزی عیسی مسیح مغلوب شده و دست بسته و همچون اسیران پشت این ارابه‌‌ی ظفر راه افتاده‌ایم؟ آیا ما کسانی هستیم که در آن تماشاخانه همچنان که در امپراطوری رُم و در حضور سزار رسم بود، به تماشای این دور افتخار نشسته‌ایم و برای عیسی مسیح دست می‌زنیم؟ آیا ما در جایگاه سزار هستیم که مسیح دارد این نمایش ظفر را مقابل ما انجام می‌دهد؟

ما کجای این نمایش هستیم؟ گاهی ما به اشتباه فکر می‌کنیم در جای عیسی مسیح و سوار بر این موکب ظفریم! اما واقعیت اینست که جایگاه ما هیچکدام از اینها نیست بلکه عیسی مسیح سردار پیروز هست و ما را در پیروزی خود شریک و سوار بر این موکب پیروزی خود کرده است.

  • مسئولیت ما در مسیح

حال که جایگاه خود را در مسیح می‌دانیم، باید درک کنیم مسئولیت ما در این جایگاه چه هست. بر اساس این آیات از کلام خدا مسئولیت ما این است که عطر خوشبوی شناخت خدا را در هر جا که می‌رویم بیفشانیم و انجیل را اعلام کنیم و سفیران مسیح باشیم. و آن کسی که ما را فرستاده است معرفی کنیم.

  • کفایت ما در مسیح

ما به خودی خود کفایت نداریم تا از خودمان چیزی اعلام کنیم بلکه خدا به ما این اقتدار را داده است تا همکاران او باشیم.

بنابراین همواره به یاد داشته باشیم که موفقیت و پیروزی ما در خدمت نه از آنِ ما که از آنِ خدایی‌ست که این اقتدار را به ما بخشیده است.

در دوم سموئیل۸:۷ خطاب به داود می‌خوانیم: من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم من اسرائیل باشی.

کلام خدا به ما یادآوری می‌کند که در پیروزی‌هایی که عیسی مسیح در واقع برای ما بدست آورده به خود غره نشویم و فکر نکنیم که ما در موکب ظفر هستیم!

در این مسیر تقدیس شدن باید با صبوری دستمان را به دست روح‌القدس بدهیم تا ما را به شباهت عیسی مسیح در بیاورد.