«راستی و حقیقت» بخش دوم

«راستی و حقیقت» بخش دوم

«پس ’بلهِ‘ شما همان ’بله‘ باشد و ’نهِ‘ شما ’نه‘، زیرا افزون بر این، شیطانی است.» مَتّی ۳۷:۵  این آموزه از جانب خداوند ما پس از سری آموزه‌های جدید و عمیق‌تر از او در باب احکام قدیم آمده است. عیسی تعالیم عهد عتیق را ذکر می‌کند که ما قتل نکنیم، زنا نکنیم یا دروغ نگوییم....
«راستی و حقیقت» بخش اول

«راستی و حقیقت» بخش اول

در دو نوشتار قبل که در باب ریاکاری با هم تعمق داشتیم، به این موضوع رسیدیم که در راستی و حقیقت زیستن، می‌تواند ما را از ریا به دور نگه دارد… همراه باشید تا طی این دو هفته، در ادامهٔ آن مبحث، نگاهی کوتاه داشته باشیم به موضوع «راستی و حقیقت».  صداقت، فضیلتی است که...