در باب ریاکاری (بخش دوم)

در باب ریاکاری (بخش دوم)

ریاکاری، از واژهٔ Hypokrites یونانی به معنی ادا، تظاهر و تزویر گرفته شده و ریشهٔ تمام مشتقات آن به مفاهیم قضاوت و ارزیابی باز می‌گردد. ریاکار در یونان باستان اصطلاحی تکنیکی بوده که گاه برای هنرپیشه‌هایی که در صحنه ایفای نقش می‌کردند به کار می‌رفته است. ریاکار همچون...
در باب «ریاکاری» (بخش اول)

در باب «ریاکاری» (بخش اول)

از دیرباز در مذاهب، فرهنگ‌ها، مکاتب فلسفی، و نگرش‌های اخلاقی، ریا و ریاکاری ناپسند دانسته شده‌اند. در انجیل، عیسی مسیح از ریاکاری فریسیان یاد می‌کند. در متون بودایی فردی که ظاهری پارسا دارد ولی در باطن پیرو امیال درونی خود است، ریاکار خوانده می‌شود. در ادیان دیگر نیز...